srlogo

         Дружеството за изследване на малцинствата Студии Романи е създадено през 1991 г. и е една от първите неправителствени организации в България след промените в Източна Европа. Дружеството за изследване на малцинствата Студии Романи е основано от група учени от сферите на обществените и хуманитарните науки. Основен приоритет в неговата дейност е изследването на различните малцинствени етнически, етно-религиозни и етно-културни общности, както в България и на Балканите, така и в по-широки рамки.
         През годините Дружеството за изследване на малцинствата Студии Романи е реализирало множество проекти в различни изследователски полета и направления, някои от тях съвместно с европейски научни центрове и мрежи. Резултатите от дейността му са били представяни на различни научни форуми, а неговите публикацииимат своето място в научните библиотеки по света.
        Дружеството се ръководи от Управителен съвет, който включва: Елена Марушиакова (председател), Веселин Попов (съ-председател), Иван Боев.

 

Текущи проекти:

CampUS Culturae. С подкрепата на Culture Programme 2007-2013.

В партньорство с University of Santiago de Compostela & CHE Consult GmbH (Dortmund) & University of Lodz & Ponte... nas ondas! (Ganfei) & Institute of Foreign Languages at University of Iceland (Reykjavik).

Сайт на проекта: http://campusculturae.usc.es/en/.

Резултати от дейностите по проекта:

1. Представяне на етнографска фото-изложба: Лайпциг (2013), Лодз, (2013), Порто, (2014), Сантяго де Компостела, (2014), Рейкявик, (2015), София (2015).

2. Каталози на изложбата:

- Marushiakova, Elena and Vesselin Popov. 2012. Roma Culture in Past and Present. Catalogue. Sofia: Paradigma.

- Marushiakova, Elena and Vesselin Popov. 2012. La cultura étnica de los Gitanos (Roma): Pasado y presente. Catálogo. Sofia: Paradigma.

- Marushiakova, Elena and Vesselin Popov. 2012. I Romani etnokultura: Paluptnipe thaj akana. Katalogo. Sofia: Paradigma.

- Марушиакова, Елена и Веселин Попов. 2012. Ромската етнокултура: Mинало и настояще. Каталог. София: Прадигма.

3. Мултимедия “Romani Kids’ Publications Multimedia” (на английски, български, испански и ромски).

Мултимедията “Romani Kids’ Publications” прадставя книги и други издания за ромски деца, показва многообразието на публикациите писани на ромски и други езици издадени в 20 страни. Основната идея на мултимедия е да покаже че книгите и други материали за четене за ромски деца са част от литературната сцена с разнообразието на жанроме, автори и теми в много страни в цяла Европа. Произведена е на 4 езика: английски, български, испански и ромски.   

Мултимедията се представя и разпространява в рамките на панаирите на книгата в Лайпциг (2013), Франкфурт (2014) и Болоня (2015).

 

Библиографии: Ромска литература, Сърбия, СССР.