Предлаганата тук Библиография е изградена от отделни свързани и вазимоодопълващи се части. Нейната подготовка започна в рамките на изследователския проект “Икономическа симбиоза и културна сепарация: сервизни номади в селски и градски контекст“ на Обединения изследователски център «Дифренция и интеграция» на университетите в Лайпциг и Хале - Витенберг, Германия (2001-2003 г.). Част от заглавията, представени в нея, бяха включени в подготвеното заедно с наши студенти и колеги от Университета в Лайпциг издание Zigeuner des Schwarzmeergebietes. Eine Bibliographie. Hrsg. von Bernhard Streck unter Mitwirkung von Jens Bengelsdorf, Fabian Jacobs, Cornelia Klippenstein, Elena Marushiakova, Udo Mischek, Vesselin Popov, Simone Willner, Die Materialien des SFB "Differenz und Integration", Orientwissenschaftliches Zentrum der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, Heft II/2003.
        Тук се представя редактиран и съществено допълнен вариант на Библиографията, като са включени редица нови заглавия. Литературата, посветена на циганите (Рома и други цигански общности) в България, Румъния и в страните, наследили бившия СССР, е допълнена с изданията на цигански/ромски организации от тези страни, и е ограничена хронологически до 2002 г.
Рубриката "Нови заглавия", включва най-важните публикации след 2002 г., свързани с циганите/ромите в България, като и публикации на български автори, базирани на техните изследвания на цигани, живеещи в различни страни по света (главно Балканите и Източна Европа). Тази част от Библиографията е незвършена и остава отворена, т.е. тя ще се допълва постоянно и регулярно.
        Заглавията в Библиографията са обособени в отделни раздели: Библиографии; Общи трудове; История; Езикознание; Етнография/Етнология & Антропология; Фолклор & Устна история; Социология & Политология; Публицистика & Пропаганда и агитация & Човешки права & Неправителствени организации; Религиозна литература; Образование и учебни материали; Художествена литература; Други; Цигански/Ромски вестници и списания.
        Разбира се, това вътрешно разделение на Библиографията, както и всяка една подобна класификация, е по-принцип условно и не докрай коректно, но спомага за по-доброто ориентиране в материята. Обособяването на раздела "Публицистика & Пропаганда и агитация & Човешки права & Неправителствени организации" има своята вътрешна (формална) логика - тук са включени издания, обслужващи определени политики (макар и с противоположна идеологическа натовареност). Разделът "Художествена литература" включва само произведения от автори цигани/роми, независимо от езика, на който са написани, които, както и преводи на Романес на произведения от автори не-цигани. В раздела "Други" са включени публикации, които не се вписват в останалите обособени категории.
        Отделните статии или други материали, посветени на циганите/ромите, публикувани в периодичния печат (включително многобройните издания на NGO-сектора в последно време), не са включени в Библиографията поради тяхната многочисленност и не особено висока значимост.
        Дву-езичните издания са отбелязват със знака [//].

България (до 2002)

Румъния (до 2002)

СССР/ОНД (до 2002)

Нови заглавия (след 2002)