Специализирана библиотека с архив "Студии Романи"
Етнографски институт с музей при БАН
ул. Московска 6 а
тел.: 02 / 80 52 614
e-mail: studiiromani@yahoo.com

Дружество за изследване на малцинствата "Студии Романи"
София 1404, България
ж.к. Гоце Делчев, бл. 110, вх. Г, ап. 64
тел.: 02 / 85 05 540
e-mail: studiiromani@geobiz.net