1
             2
3

Чрегарстващи тракийски калайджии (Влахуря)
на палатка, 50-те години. (Арх. ЕИМ)

 

Чергари (Кардараши) по улиците на Ахтопол,
1949 г. (Арх. ЕИМ)

 

Лагер на чeрграстващи тракийски калайджии (Влахуря),
50-те години. (Арх. ЕИМ)

 

4
5
6

Жени (Кардараши), Пловдив, 1955 г. (Арх. ЕИМ)

 

Обичай за дъжд "пеперуда" в Добруджа,
50-те години (Арх. ЕИМ)

 

На по чаша бира, София, края на 40-те години. (Арх. СР)

 

                 
7
8
                 
9

Сватбен портрет, Велико Търново,
50-те години. (Арх. СР)

Сватбено празненство, Варна, 1955 г. (Арх. ЕИМ)

 

Младоженци, Ботевград, 1947 г.
(Арх. СР)

 

10
11
12

Ударници на труда (в средата Шакир Пашов), София,
пл."9-ти септември", края на 40-те години. (Арх. СР)

 

     Шакир Пашов (в средата) като депутат със свои
     избиратели пред Народното събрание, края на
     40-те години. (Арх. СР)

 

Празнична манифестация през мавзолея на Георги Димитров, София, 50-те години. (Арх. СР)