1
2
3

Чергарстващ ковач (Бургуджи) в Северо-Източна
България, 1999 г. (Арх. СР)

 

Мечкар (Урсара) с танцуваща мечка в
Северо- Източна България, 1999 г. (Арх. СР)

 

Семейство чергарстващи тракийски калайджии (Влахуря)
на палатка в Северо-Източна България, 1999 г.
(Арх. СР)

 

4
5
6

Къща (Кардараши) в Северо-Източна България,
1999 г. (Арх. СР)

 

"Детски брак" (Кардараши) в Северна България,
2003 г. (Арх. СР) [предоставена от Йелис Еролова]

 

Къща (Кардараши) в Северо-Източна
България, 1999 г. (Арх. СР)

 

7
8
9

Честване на Гергьовден с празнична трапеза (Кардараши)
в София, 2003 г. (Арх. СР)

Младоженци на годишната среща (т.нар. "пазар на булките")
 на Тодоровден на тракийски калайджии (Влахуря) в Стара Загора, 1993 г.
(Арх. СР)

 

Тракийски калайджии (Влахуря) на Св.
Богородица на поклонение в Бачковския
манастир, 1999 г. (Арх. СР)

 

9
11
12

Лидери (Кардараши) на неправителствената организация "Върховно мешаре" (т.е. Върховен съд), 2000 г. (Арх. СР)

 

Ромски информационен център (офис на
неправителствена организация), Пловдив,
 кв. Столипиново, 2004 г. (Арх. СР)

 

Учредяване на партия "Свободна България"
(в средата Кирил Рашков, т.нар. "цар Киро") ,
Пловдив, 1999 г. (Арх. СР)